2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008-97     Outdoor     Kontakt    

 

 

 

 

Masyw Chełmski

2017-03-05

Masyw Chełmski i najwyższy szczyt, czyli Góra ¦więtej Anny 406 metrów n.p.m.
W masywie przejechali¶my przez nieczynny kamieniołom wapienia z zabytkowym wapiennikiem i płaskorzeĽb± Ikara. Następnie Geopark z kraterem wygasłego wulkanu oraz kamienny amfiteatr. W drodze powrotnej zdobyli¶my jeszcze mał± górkę Zakrzowska Szpica (256 m n.p.m.) zwana również Gór± Szpica a znajduj±cy się tam kamienny obelisk upamiętnia przejęcie ¦l±ska przez Prusy i pochodzi ze schyłku XVIII w.

¦lad Endomondo GPS

 

2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008-97     Outdoor     Kontakt    

 

 


statystyka Copyright © 2004 - 2019 SouthBike.pl